© TBN 2016 design
Overdruk systemen
T: 0594 211209 info@tbnmetalproducts.nl
Overdruk systemen Een overdruksysteem ook wel filteroverdruksysteem genoemd zorgt voor een schoon en veilig werkklimaat in de cabine van Chauffeurs en/of Machinisten. Doordat de verontreinigde omgevingslucht via een filter of een filterpakket (afhankelijk van de op de werkplek voorkomende verontreinigingen) gezuiverd wordt van schadelijke stoffen / aërsolen en dampen voordat deze via het aanwezige aircosysteem de cabine wordt ingevoerd. Voor een juiste werking van het systeem is het van groot belang, dat tijdens de installatie van het systeem, de eventuele naden en doorvoeren zodanig worden afgedicht dat het binnen dringen van stoffen en/of dampen van buiten de cabine is uitgesloten. Een goede afdichting van de cabine is sterk bepalend voor de te behalen overdruk in de cabine. Wij adviseren u dan ook om de installatie van een overdruksysteem door een goed opgeleide monteur van een van onze partners te laten uitvoeren. De Arbowetgeving stelt ter bescherming van uw werknemers hoge eisen aan de werktuigen die worden ingezet in een verontreinigde omgeving. Of het nu gaat om bodemsanering, sloopwerkzaamheden, compostering of afvalverwerking, het gebruik van een overdruksysteem is steeds vaker onontbeerlijk om zo de gezondheid van uw werknemers zoveel mogelijk te kunnen beschermen. Schematische weergave van het principe van een overdruksysteem TBN Metal Products heeft diverse oplossingen voor het filteren van verontreinigde omgevingslucht en biedt u gedegen advies bij de aanschaf van een overdruksysteem. Tevens biedt TBN u de mogelijkheid om stoffilters zoals P1( G3), P2 (F7) en P3 (H13) voor respectievelijk grof stof, schadelijk fijn stof en giftig fijn stof  maar ook actiefkoolfilters (gas en damp) zoals A, AX, B, E, K en Hg te bestellen voor de meest gangbare systemen. Wij werken volgens de geldende wetgeving en richtlijnen in zowel binnen als buiten Nederland. Ademlucht is van levensbelang! Schone lucht is essentieel voor de mens, vooral als hij in sterk verontreinigde omgevingen werkt. Een filteroverdruksysteem biedt uitkomst voor cabinepersoneel. Het voert schone ademlucht aan en bewaakt de kwaliteit van de aangeboden lucht. In feite is dit systeem een Persoonlijk Beschermingsmiddel. Daarnaast biedt het systeem draadloze bewaking op afstand en dataregistratie van gemeten waarden. Sloop Bij sloop is veel stof aanwezig. Dit stof kan bestaan uit onschadelijke, schadelijke of giftige deeltjes. Onschadelijk stof komt vaak in grote hoeveelheden voor en wordt vooral als lastig ervaren. Het kan irritatie van de luchtwegen en ogen veroorzaken. Ook kan het zich afzetten op de airconditioning en elektronica met dure reparaties tot gevolg. Het schadelijke en giftige stof zoals asbest of silicose dat zich tussen het gewone stof bevindt, is meestal niet in grote hoeveelheden aanwezig. De gevolgen van blootstelling aan deze twee varianten zijn echter niet gering en vaak pas op lange termijn merkbaar. Zo kan men last krijgen van ernstige longaandoeningen waaronder longkanker. Met behulp van verschillende deeltjesfilters voorkomt een filteroverdruksysteem dat deze stoffen de cabine binnenkomen. Afvalverwerking In de afvalverwerking en vooral op vuilstortplaatsen zijn in grote mate bacteriën, schimmels en virussen aanwezig die tijdens het sorteren, verplaatsen en compacten in de lucht komen. Rottingsprocessen zorgen daarbij voor de nodige stank en gasvorming. Blootstelling aan deze stoffen zorgt zowel op korte als lange termijn voor gezondheidsproblemen met ziekteverzuim en soms zelfs arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Met toepassing van een filtersysteem is een stankvrij, gezonde werkplek te garanderen. Speciaal ontworpen filters weren gevaarlijke stoffen uit de cabine en zorgen ervoor dat er alleen schone ademlucht aanwezig is. Bodemsanering Of het nu gaat om het saneren van oude fabrieken, teerputten of stortplaatsen, elk bodemsaneringsproject is uniek. Vaak treft men in de verontreinigde grond een cocktail van stoffen aan en ontdekt men tijdens de sanering nog meer stoffen. De daadwerkelijke samenstelling is meestal lastig te achterhalen en vormt daarmee een extra risico. Gebruikelijke stoffen die men tegenkomt zijn oplosmiddelen zoals benzeen en tolueen. Naast gassen zoals ammoniak, zwavelwaterstof en blauwzuurgas komen ook zware metalen zoals cadmium en kwik veelvuldig voor. Blootstelling aan een cocktail van diverse, vaak laaggedoseerde, chemische stoffen uit zich vaak op korte termijn in gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, concentratieproblemen en chronische vermoeidheid. Het verraderlijke is dat beschadigingen aan organen zoals nieren, huid, longen en hersenen geleidelijk verlopen en pas jaren later aan het licht komen. De systemen zijn uitgerust met filters die volgens de ABEK standaard geleverd kunnen worden. Compostering In gesloten hallen van composteringsbedrijven komen stoffen als ammoniak en bacteriën vrij die niet weg kunnen. Ammoniakconcentraties van 50PPM tot 200PPM komen regelmatig voor en dat terwijl 20PPM de uiterste grens is waarin gewerkt mag worden. Medewerkers die iedere dag aan deze omstandigheden worden blootgesteld, moeten dan ook adequaat beschermd worden. Zonder bescherming zullen het zenuwstelsel en de longen aangetast worden. Systemen zorgen voor een optimale filtering tot ruim onder de grenswaarden, zodat alleen schone ademlucht de cabine bereikt.
Stuur mij informatie Stuur mij informatie